Rys Eiendom AS

Rys Eiendom er et eiendomsselskap i vekst. Forretningsidé er å eie, utvikle og foredle kontorlokaler, industrilokaler og andre eiendommer for salg eller utleie. Rys Eiendom har siden begynnelsen vokst i virksomhetsomfang, kompetansebredde og dybde. Utviklingen i eiendomsselskapet har vært preget av ”sten på sten” og fast strategisk forankring.